Tidsplan for projektet

I forbindelse med ansøgningen forventes tidsplanen for projektet overordnet at se således ud:

  • Den politiske behandling om igangsætning af fordebatten fandt sted den 5. februar

  • Underretningsbrev om politisk beslutning og fordebat blev udsendt den 15. februar

  • Fra den 15. februar til den 27. marts vil der være en høringsperiode for en debatfase. I forbindelse med debatfasen afholdes et borgermøde i Oddensehus onsdag den 6. marts 2019 kl. 17:00

  • I perioden efter debatfasen vil bemærkninger, som er indkommet under høringsperioden, blive behandlet. Desuden vil miljøkonsekvensvurderingen, kommuneplantillæg, lokalplan samt miljørapport blive udarbejdet i denne periode.

  • Politisk behandling af miljøkonsekvensvurdering, kommuneplantillæg og lokalplan i udvalget for teknik og miljø, økonomiudvalget samt byrådet i Skive Kommune.

  • Fra den 4. september til den 30. oktober vil der være offentlig høring af planforslag i 8 uger inkl. borgermøde den 26. september kl. 17:00, hvor Eurowind og Energistyrelsen deltager og informerer om værditabsordningen.

  • Politisk behandling, hvor planerne endeligt vedtages.

  • Offentliggørelse af endelig planer, hvor der vil være 4 ugers klagefrist over retlige mangler og fejl.