Kortoversigt
Kortbilag med afstandscirkler:
4x totalhøjden er vist med rød streg
5x totalhøjden er vist med orange streg
6x totalhøjden er vist med grøn streg

Placeringen er foreløbig og kan senere ændres

Eksempel på placeringen af de 13 vindmøller vest for rute 26.

Solcelleområdet er vist med gul markering.

Placeringen er foreløbig og kan senere ændres.

Kortbilag med placering af de 13 vindmøller.

Placeringen er foreløbig og kan senere ændres.

Se eksempel med de 13 vindmøller med en totalhøjde på 149,9 m inkl. vindmøllen der er placeret i GreenLab området.
(Kræver at Google Earth er installeret på din PC)

Bemærk at placeringen er foreløbig og kan senere ændres!