Beskrivelse af Greenlab Skive

Her kan du se mere omkring det konkrete projekt og læse mere generelt om Vindmøller. Du kan navigere rundt via sidens menu.
Om projektet
GreenLab Skive Vind ApS har fremsendt fornyet ansøgning, der erstatter den tidligere fremsendte ansøgning fra marts 2018. Den fornyede ansøgning indeholder mulighed for opstilling af 13 nye vindmøller samt et solcelleanlæg vest for rute 26. En demomølle i GreenLab området og de øvrige 12 vindmøller samt et solcelleanlæg, der planlægges opstillet syd for GreenLab.

Området omkring rundkørslen ved rute 26 er præget af landbrugsarealer, landbrugsejendomme, industri og affaldscenter samt det nærmeste lille bysamfund Vester Lyby. I lidt større afstand til projektet ligger Hindborg mod sydvest, Oddense mod vest, samt Lyby mod øst og Jebjerg mod nordøst.

Både Siemens og Vestas er potentielle leverandører af vindmøllerne til vindmølleområdet; dog vil de 12 vindmøller, uanset leverandør, have en totalhøjde på op til 149,9 m. Demomøllen, der vil blive opstillet ved GreenLab vil have en totalhøjde på mellem 130 og 150 m.

Vindmøllerne, der er foreslået i ansøgningen er Vestas V136HTq på 4,2MW

I sammenhæng med vindmølleparken ønskes muligheden for at opføre et solcelleanlæg. Anlægget forventes at blive på op til 20 MWp og skal drives som et hybridanlæg sammen med vindmølleparken og derved optimere udnyttelsen af nettilslutningen.

Den samlede årlige estimerede produktion på Vindpark GreenLab forventes at blive op til ca. 186 mio. kWh/år, hvilket svarer til ca. 46.500 husstandes årlige elforbrug. Det vil samtidig svare til en CO2 fortrængning på mellem 40.362 og 160.332 tons årligt afhængig af beregningsmetode.

Der vil blive nedtaget et antal vindmøller svarende til antallet af de vindmøller, der bliver opstillet. Ved nedtagning af disse eksisterende vindmøller, fjernes samtidig også en årlig produktion på ca. 15 mio. kWh årligt, der skal fratrækkes ovenstående ny produktion for finde nettoeffekten af den nye hybrid park.

Der er indgået lodsejeraftaler på hele det potentielle område, ligesom GreenLab Skive Vind ApS har lavet aftale med ejerne af berørte ejendomme med det formål at nedlægge dem, såfremt projektet bliver realiseret.