Om GreenLab Skive

GreenLab Skive er en unik erhvervspark for virksomheder, der aktivt arbejder med energilagring og ressourceeffektivitet.

GreenLab Skive er placeret på krydset mellem det nationale gas- og elnet. Denne placering udnytter erhvervsparken til at etablere et symbiosenet.

Symbiosenettet er et internt forsyningsnet, der forbinder virksomheder i erhvervsparken både som forbruger og leverandør af lokalt produceret vedvarende energi.

Symbiosenettet er designet og bliver anlagt som en fuldt integreret infrastruktur til el-, gas-, brændstof-, termisk og datafordeling. Den integrerede infrastruktur muliggør et symbiotisk industrielt netværk mellem enhederne i GreenLab Skive.

GreenLab Skives ambitiøse mål er at blive det førende centre for vedvarende energi. Erhvervsparken er placeret på krydset mellem gas- og elnettet. Virksomheder, som placerer sig i GreenLab Skive, får fordel af en faciliteret industri-symbiose, som udvikler og undersøger de nye teknologi- og forretningsmuligheder, der opstår ud af udvekslingen af overskudsenergi og -ressourcer.

Du kan læse mere på GreenLab Skive.dk