Om GreenLab Skive Vind ApS

GreenLab Skive Vind ApS er stiftet i november 2016 og er ejet af Energifonden Skive, Eniig Renewables A/S og Wind 1 A/S i fællesskab. Ved overtagelsen af Wind 1 A/S den 1. februar 2018 indtrådte Eurowind Energy A/S i selskabet. Den 10. januar 2019 er Eniig Renewables A/S fusioneret med Eurowind Energy A/S, med Eurowind Energy A/S som det fortsættende selskab.

Det er herefter Eurowind Energy A/S der forestår arbejdet med udviklingen og opsætningen af projektet.

Formål
GreenLab Skive Vinds formål er at udvikle, etablere og drive et eller flere vindkraftanlæg til produktion og salg af strøm fra vedvarende energikilder til elselskaber.

GreenLab Skive er en erhvervspark ved Kåstrup. Visionen er at etablere en erhvervspark for virksomheder inden for fremstilling af bl.a. biogas, solenergi og vind samt integration og balancering af energisystemer. Gennem samarbejder omkring udveksling af energi og ressourcer i en energisymbiose vil virksomhederne udvikle og demonstrere fremtidens energiteknologier i fuld skala.

Erhvervsparken bliver Danmarks største og første fuldskalaanlæg for opgradering af biogas og methanisering. Et unikt omdrejningspunktet i GreenLab Skive bliver etableringen af et Power2Gas anlæg, som omdanner vindenergi til gas, der herefter kan lagres på gasnettet.

Hovedidéen i GreenLab Skive er gennem samarbejde i energisymbiosen at skabe vækst og tiltrække nye virksomheder. Erhvervsparken udvikles i et samarbejde mellem Skive Kommune, Energifonden Skive og en række virksomheder.