Om GreenLab Skive Vind ApS

GreenLab Skive Vind ApS er stiftet i november 2016 og er ejet af Energifonden Skive, Eniig Renewables A/S og Wind 1 A/S i fællesskab. Ved overtagelsen af Wind 1 A/S den 1. februar 2018 indtrådte Eurowind Energy A/S i selskabet. Den 10. januar 2019 er Eniig Renewables A/S fusioneret med Eurowind Energy A/S, med Eurowind Energy A/S som det fortsættende selskab.

Det er herefter Eurowind Energy A/S der forestår arbejdet med udviklingen og opsætningen af projektet.

Formål
GreenLab Skive Vinds formål er at udvikle, etablere og drive et eller flere vindkraftanlæg til produktion og salg af strøm fra vedvarende energikilder til elselskaber.

GreenLab Skive er en erhvervspark ved Kåstrup. Visionen er at etablere en erhvervspark for virksomheder inden for fremstilling af bl.a. biogas, solenergi og vind samt integration og balancering af energisystemer. Gennem samarbejder omkring udveksling af energi og ressourcer i en energisymbiose vil virksomhederne udvikle og demonstrere fremtidens energiteknologier i fuld skala.

Erhvervsparken bliver Danmarks største og første fuldskalaanlæg for opgradering af biogas og methanisering. Et unikt omdrejningspunktet i GreenLab Skive bliver etableringen af et Power2Gas anlæg, som omdanner vindenergi til gas, der herefter kan lagres på gasnettet.

Hovedidéen i GreenLab Skive er gennem samarbejde i energisymbiosen at skabe vækst og tiltrække nye virksomheder. Erhvervsparken udvikles i et samarbejde mellem Skive Kommune, Energifonden Skive og en række virksomheder.

Om Eurowind Energy A/S
Eurowind Energy A/S (EWE) er en dansk privatejet virksomhed, der gennem årene har udviklet sig til at være en ledende udvikler og operatør af solcelle- og vindmølleprojekter.

Med mere end 300 medarbejdere på tværs af 15 europæiske lande og USA, og et hovedkontor placeret i Hobro, er missionen at skabe en fremtid drevet udelukkende af vedvarende energi ved at investere i projekter inden for vedvarende energikilder.

Projektudvikling
Vi er din professionelle samarbejdspartner
igennem hele processen.
Hos Eurowind Energy har vi de kompetencer, der skal til for at gennemføre et komplekst og tidskrævende forløb frem mod en
godkendelse af sol- og vindmølleprojekter.
Vi har gennem årene opbygget en solid erfaring i håndtering af de forskellige processer:

  • Kontakt til lodsejere, naboer samt mølleejere
  • Design af projekter
  • Myndighedsbehandling – herunder ansøgninger, lokalplaner, miljøkonsekvensrapporter, dispensationer, tinglysninger og tilladelser
  • Lov om vedvarende energi - VE-loven
Vi vægter åbenhed højt i forhold til de berørte interessenter, og som en del af vores arbejde under udvikling af et nyt projekt opretter vi derfor altid en specifik hjemmeside til det faktiske projekt, hvor
naboer kan følge med i udviklingen, fra vi starter myndighedsforløbet, indtil projektet går i drift.

Du kan læse mere på www.ewe.dk