Nyheder

Siden opdateres når der sker nyt omkring projektet

I menuen til venstre vil du løbende kunne følge med når der sker nyt i projektet.

VindInfo - Genvej til statslig information om vindmøller
Vindinfo er et samarbejde mellem Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk. Siden er rettet mod henholdsvis borger, kommune og vindmølleopstiller. Ved hjælp af en kort introduktion, bliver du vist vej til information på de enkelte styrelsers hjemmeside.


Viden om Vind
I de kommende år udgør vindmøller på land rygraden i Danmarks omstilling til bæredygtig, vedvarende energi. Med et meget bredt flertal i Folketinget er det blevet vedtaget, at der skal opstilles 1800 MW vindenergi på land i Danmark inden 2020. Det svarer til, at der skal opstilles op mod 800 nye vindmøller. Derfor er det vigtigt, at opstilling af vindmøller i de danske kommuner sker på et veloplyst grundlag og ud fra en åben og inkluderende proces.

Det er præcist, hvad vi gerne vil bidrage til med VidenOmVind.dk, hvor du både i film og tekst kan få svar på mange af de spørgsmål, du måtte have om vindmøller på land.

Vi håber, du vil have udbytte af at gå på opdagelse på vores site. Her kan du blandt andet se, hvordan forskellige mennesker oplever at være naboer til vindmøller og høre eksperter fortælle om nogle af ulemperne ved at bo tæt på møllerne. Du kan også få overblik over, hvordan du får indflydelse på projekter i din egen kommune, hente uddybende viden via links og meget mere.

Velkommen til et univers af vindmøller!