Der blev afholdt et nyt værditabsmøde torsdag den 24. september kl. 19:00 i Oddensehus Andrupvej 1c, 7860 Spøttrup.

På grund af Covid-19 og størrelsen af lokalet, måtte vi kun samles 60 personer til mødet, det var derfor nødvendigt med tilmelding.

Første møde blev afholdt fra kl. 16:30 til 18:30
Andet møde blev afholdt fra kl. 19:00 til 21:00

Indbydelsen til mødet blev sendt i E-boks af Energistyrelsen
På mødet blev de nye VE-regler gennemgået.

Tidsplanen for byggeriet blev gennemgået.

Orienteringsmaterialet blev sammen med bilagene fremlagt i papirsform på mødet.

Materialet kan også læses at klikke på billedet, samt linkene nedenforBilag 1- Vidensblad - Værditabsordningen

Bilag 2 - Vidensblad - Salgsoptionsordningen

Bilag 3 - Vidensblad - VE-bonusordningen

Bilag 4 - Liste (gebyrfritagelsesgrænse og salgsoption)

Bilag 5 - Liste (Ve-bonus)

Bilag 6 - Anlægskoordinater

Bilag 7 - Meddelelse af accept af VE-bonus

Oversigtskort