Høring af Miljøkonsekvensrapport og lokalplan

Borgermøde torsdag den 26. september kl. 17:00 i Oddensehus, Andrupvej 2c, 7860 Spøttrup
tilmelding på mail senest den 23-9: cdpe@skivekommune.dk

Skive Kommune har den 27. august 2019 vedtaget at offentliggøre forslag til Kommuneplan 2020-2032, hvor hybridprojektet er indeholdt, samt Lokalplan nr. 276/2019 med tilhørende miljøkonsekvensrapport

Lokalplan og Miljøkonsekvensrapport er i høring fra 4. september til 18. november 2019