Ny høring af Miljøkonsekvensrapport og lokalplan

Borgermøde mandag den 17. februar kl. 19:00 i Oddensehus, Andrupvej 2c, 7860 Spøttrup


Skive Byråd har den 17. december 2019 besluttet, at forslaget til plangrundlaget for vindmølle- og solcelleprojektet ved GreenLab Skive skal genbehandles med henblik på en ny offentlig høring på grund af habilitetsspørgsmål vedrørende godkendelse af forslaget til plangrundlaget for solceller og vindmøller ved GreenLab.

Det er derfor besluttet at sende Lokalplan nr. 276, Kommuneplantillæg nr. 1 samt miljøkonsekvensrapport i høring fra den 31. januar til den 27. marts.