Borgermøde i Oddensehus
Onsdag den 6. marts kl. 17:00

Forud for igangsætning af miljøkonsekvensrapport afholdes der nyt borgermøde i forbindelse med høringsperioden, der løber fra 14. februar og 15. marts.
Indbydelsen findes herunder ved at klikke på billedet.

Som led i udarbejdelse af planlægningen, afholdes der borgermøde, hvor alle borgere, virksomheder, interesseorganisationer, foreninger og øvrige myndigheder har mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til planlægningen og miljøkonsekvensrapporten.

Efter fordebatten behandles der modtagne bemærkninger, og det vurderes hvorvidt disse kan indgå i udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og Miljøkonsekvensrapport.

Tilmelding senest den 28. februar 2019:

Vivi Hjortsø: VMHJ@skivekommune.dk 9915 3625
Amanda Dam Knudsen: AMZR@skivekommune.dk 9915 7707

Debatoplægget er i høring fra 14. februar til 27. marts 2019. I denne periode kan bemærkninger og forslag til planlægning sendes til Skive Kommune på

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
tek@skivekommune.dk