Pressemeddelse 17.01.2019

Bemærk efterfølgende ændring i solcellearealet:
Det ansøgte område er fortsat uændret men opmåling viser at arealet andrager ca. 44 ha brutto inkl. areal der vil fragå til læhegn m.m.Bemærk efterfølgende ændring i solcellearealet:
Det ansøgte område er fortsat uændret men opmåling viser at arealet andrager ca. 44 ha brutto inkl. areal der vil fragå til læhegn m.m.
Ny ansøgning indsendes:

I marts 2018 indsendte GreenLab Skive Vind ApS en projektansøgning til Skive Kommune. Projektet omhandlede 7 vindmøller og et solcelleanlæg på 34 ha nær GreenLab Skive.
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. april 2018 blev GreenLab Skive Vind ApS opfordret til at undersøge muligheden for at fastholde den oprindeligt udlagte vindmølleplacering langs Rute 26.
Efter lang tids arbejde kan vi hermed meddele, at GreenLab Skive Vind ApS har indgået yderligere aftaler, der involverer flere lodsejere i området ved GreenLab, så der er nu sendt en opdateret ansøgning på opstilling af 13 vindmøller samt et område til solcelleanlæg.
Vindmøllerne i den opdaterede ansøgning er placeret nærmere Rute 26, og vi har dermed opnået mulighed for at vindmøllerne i højere grad placeres i henhold til det udlagte perspektivområde, nu i to parallelle rækker. I forbindelse med udvidelsen af projektet vil de 8 eksisterende møller i området blive nedtaget.
Ansøgningen vil blive behandlet på Teknik-og Miljøudvalgsmødet den 5. februar 2019, hvor den opdaterede ansøgning skal behandles og den videre proces besluttes.
Forventeligt skal processen starte forfra således, at der skal afholdes en ny fordebat inklusive borgermøde (gentagelse af processen i april/maj 2018). Der vil således skulle være to offentlighedsperioder, før en eventuel tilladelse kan gives, tidligst i 2. halvår 2019.
Nærmere information vil fremgå af den nye fordebat, der vil blive sendt i høring i løbet af februar/marts. Her vil der samtidig blive afholdt en ny informationsaften, hvori alle opfordres til at deltage.
GreenLab Skive Vind ApS er i dialog med Energifonden Skive og virksomhederne på området, om at levere el direkte ind på GreenLab Skive matriklen gennem PPA (Power Purchase Agreement), hvilket vil betyde forøget tiltrækningskraft til GreenLab Skive for investeringer. Projektet kan således i høj grad være med til at understøtte udviklingen af GreenLab Skive.
Visionen er at etablere Europas ledende erhvervspark som et fremtidens energi- og ressourcelandskab, hvor virksomheder indenfor fremstilling af bl.a. biogas, brint og metan, solenergi, vind samt balancering af energisystemer gennem samarbejde i en energisymbiose kan demonstrere og udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionscenter.
Læs mere på hjemmesiden www.GreenLabSkiveVind.dk, hvor også ansøgningen vil blive offentliggjort.
Kontaktperson for yderligere oplysninger
Bo Schøler
Senior Project Manager,
Eurowind Energy A/S
Tlf. 20254662