Nyheder

Nyhedssiden vil løbende blive opdateret som projektet skrider frem. I menuen vil du løbende kunne følge med, når der sker nyt i projektet. Ligeledes vil relevant materiale fre borgermøder og lignende også kunne findes her.

Status
Her kan du orientere dig i projektforløbet. Siden opdateres, når der sker nyt omkring projektet

August 2022
Taksation
Taksationsmyndigheden har meddelt at der først bliver afholdt taksation, når både vindmøller og solceller er tilsluttet nettet.

Vi har delt projektet i 2 faser, hvor vi først stiller vindmøllerne og og efterfølgende solcellerne.

Vi forventer derfor først nettilslutning tidligst i løbet af foråret.

Maj 2022
Så er mølledele samt udstyr til kran begyndt at komme på site. Trafikken på hovedvej 26 vil måske bliver udfordrtet den næste måned.

August 2021
Søg VE-bonus her

November 2020
Det vil stadig være muligt at søge VE-bonus efter den 19-11.