Materialer fra Borgermøde - Fordebat

Herunder findes de materialer der blev præsenteret på infomødet i Oddensehus, onsdag den 6. marts. Tak for en god aften og et flot fremmøde.

Præsentation fra Skive Kommune inklusiv forventet tidslinje.
Indlæg fra Eurowind med præsentation af det forventede projekt.
Indlæg fra Orbicon
Indlæg fra Steen Hinze GreenLab
Foreløbig tidslinje
Herunder findes link til:
  • www.VidenOmVind.dk, et oplysningssite om vindmøller med historier og videoer fra det virkelige liv