Hybridanlæg ved GreenLab

GreenLab Skive Vind ApS har ansøgt om opstilling af 13 vindmøller, samt et solcelleanlæg i tilknytning til etableringen af den nye erhvervspark, GreenLab Skive

Sidste nyt:
09-09-2020: Der vil blive afholdt nyt borgermøde i Oddensehus torsdag den 24. september 2020.
Der er stadig ledige pladser på mødet kl. 16:30

10-07-2020: Klagefristen er afsluttet og der er ikke indkommet klager.

29-05-2020: Skive Kommune har den 26. maj 2020 vedtaget Lokalplan nr. 276 - vindmøller og solcellepark ved GreenLab og tillæg 1 til Kommuneplan 2020-2032.