Hybridanlæg ved GreenLab

GreenLab Skive Vind ApS har ansøgt om opstilling af 13 vindmøller, samt et solcelleanlæg i tilknytning til etableringen af den nye erhvervspark, GreenLab Skive

Sidste nyt:

18-11-2020: Det vil stadig være muligt at søge VE-bonus efter den 19-11.

05-10-2020: Find Vejledning i at søge VE-bonus

05-10-2020: Husk deadline den 19. november 2020 for at søge værditab og evt. salgsoption samt indsende meddelse om udtrædelse af aftale

10-07-2020: Klagefristen er afsluttet og der er ikke indkommet klager.

29-05-2020: Skive Kommune har den 26. maj 2020 vedtaget Lokalplan nr. 276 - vindmøller og solcellepark ved GreenLab og tillæg 1 til Kommuneplan 2020-2032.